Succesfuld behandling af afhængighed på professionelt misbrugscenter

13 May 2019 Astrid Pedersen

editorial

Hvis du selv eller en af dine nærmeste er faldet i et misbrug af eksempelvis stoffer, medicin eller alkohol, er det vigtigt, at der tages hånd om dette. På et professionelt misbrugscenter kan du altid få hjælp til at komme ud af afhængigheden og tilbage på det rette spor.

Hvad sker der på et misbrugscenter?

Når du vælger at lade dig selv eller en misbrugsramt pårørende tjekke ind på et misbrugscenter, vil der med det samme blive taget hånd om hans eller hendes individuelle problematik. Et professionelt misbrugscenter vil altid have en stab af sundhedspersonale med erfaring inden for – og stor ekspertise med – behandling af for eksempel medicin afhængige personer, ludomaner, alkoholikere eller andre, som lider af et afhængigheds betinget misbrug. Denne stab kan tælle faggrupper så som læger, sygeplejersker, SOSU hjælpere og assistenter samt terapeuter og psykologer.

Hos Behandlingscenter Stien finder du ydermere en fast tilknyttet gruppe af såkaldte misbrugskonsulenter, som selv har været misbrugere og som har gennemgået et tilsvarende behandlingsforløb. Disse misbrugskonsulenter har således førstehånds kendskab til de problematikker, man som misbruger står over for – og kan relatere hertil. En misbrugskonsulent med denne type erfaring er den mest optimale støtte, man som patient på et misbrugscenter kan få.

Selve behandlingen på Behandlingscenter Stien tager afsæt i den kendte og effektive metode Minnesota kuren. Gennem de fem uger, et behandlingsforløb forløber over, vil den misbrugsramte modtage intensiv terapi, som foregår såvel individuelt som i grupper. Målet er at hjælp den misbrugsramte til at lære at leve med sin afhængighed uden at give efter for den, samtidig med, at årsagerne til denne afhængighed adresseres og bearbejdes på et dybere plan.

Behandling for hele familien på Behandlingscenter Stien

Der ud over tilbyder Behandlingscenter Stien familieterapeutisk behandling, idet det som oftest er hele familien som rammes af misbruget. Du kan læse mere om de målrettede og succesfulde behandling for misbrug og afhængighed på https://behandlingscenter-stien.dk 

More articles