single-image

Professionelt kloakarbejde udføres i Skive

Kloakarbejde er af allerstørste vigtighed for saniteten i et beboet område. Hvis kloakeringen ikke fungerer, øges risikoen for spredning af sygdomme og infektioner. Samtidig bør kloakering være hensigtsmæssigt udført, således at udledning af spildevand til åer, søer og vådområder mindskes – og kloak systemet bør til stadighed vedligeholdes for at forhindre overløb ved skybrud eller stormflod.

Professionelt kloakarbejde til private

Hvor de fleste kloak systemer ligger under de offentlige instanser, vil der også være mange i privat regi. Hvis du leder efter en dygtig og erfaren kloakmester, som kan forestå dit private kloakarbejde, kan du med fordel kontakte Poul Jensen Entreprenør ApS. Poul Jensen Entreprenør ApS har mange års erfaring med – og stor ekspertise inden for – diverse former for kloakarbejde, her under renovering af kloakker og reparationer efter brud på kloak systemer.

Foruden de mange større og mindre opgaver med reparation af kloakker, har Poul Jensen Entreprenør ApS også udført flere opgaver for kunder, som har ønsket en optimeret separation af rent vand fra spildevand. Netop denne type opgave er et fokus område for regeringen i bestræbelsen på minimering af spildevands udledning. Ved at optimere denne adskillelse, kan man gøre kloak systemet mere miljøvenligt. Poul Jensen Entreprenør ApS har specialiseret sig i montering af de såkaldte nedsivnings anlæg, som understøtter dette projekt – og sikrer sig altid, at dygtige samarbejdspartnere står klar til at tømme og vedligeholde disse.

Der ud over udfører Poul Jensen Entreprenør ApS opgaver så som reparation af vandforsynings rør, reparation af tilstoppede afløb, højtryksspuling af kloakledninger og brønde, rensning af faldstammer, samt rensning af afløb i bad, bryggers og køkken og selvfølgelig kloakering. Dertil kan Poul Jensen Entreprenør ApS være behjælpelig med rensning af defekte systemer samt fejlfinding på gamle rørledninger.

Hvis du vil vide mere om hvad Poul Jensen Entreprenør ApS kan gøre for dig i forbindelse med kloakarbejde i Skive, kan du besøge poul-jensen.dk