Kom videre i tilværelsen med en alkoholbehandling

11 April 2019 Astrid Pedersen

editorial

Alkoholisme er andet og mere end blot et hæmningsløst overforbrug af våde varer til fester og ved sociale sammenkomster. Alkoholisme er en sygdom, som udmønter sig i en alt ødelæggende trang til alkohol – også selv om dette går ud over såvel krop og sjæl som alle de ting i livet, som burde betyde mest.

Det er ikke ualmindeligt, at en alkoholiker støder alle de ting fra sig, som burde have første prioritet i hans eller hendes liv. En alkoholiker vil sætte alkoholen foran alt andet – det være sig familie, venner, job eller bolig – og derfor ses det desværre ikke så sjældent, at alkoholikere ender som ensomme subsistensløse, henvist til et liv på gaden.

Derfor gælder det om at få sat en afvænning i værk før misbruget når dette stadie. Og som tæt pårørende har du fra første parket indsigt i din kæreste eller ægtefælles – eller måske dit familiemedlems – adfærd, når det handler om alkohol.

Få hjælp til at hjælpe din alkoholiserede nære og kære

Dette betyder dog ikke, at du selv skal tage ansvaret for at afruse og afgifte din alkoholiske ægtefælle eller kæreste. Det er meget vigtigt, at du opsøger professionel hjælp, når den tid kommer. Faktisk kan du allerede i konfrontations fasen få assistance fra professionelt hold. Du kan vælge at kontakte et misbrugscenter med speciale inden for alkoholbehandling, som kan rådgive dig i forhold til hvorledes du på bedst mulig vis motiverer din samlever til at gå i behandling. Det kan være rigtig vanskeligt at overbevise en alkoholiker om, at det er en god idé at gøre noget ved problemet – især fordi en misbruger typisk hårdnakket vil benægte, at der er et problem.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få hjælp til alkoholbehandling, lige fra afgiftning og afrusning og til opfølgende terapi og målrettet behandling. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

More articles