Få hjælp til alkoholafvænning på et behandlingscenter

17 July 2019 Astrid Pedersen

editorial

I vores del af verden er det ikke unormalt at tage en lille én i ny og næ – men dette kan også være farligt. Når et alkohol forbrug kommer så meget ud af kontrol, at det udvikler sig til et overforbrug – måske endda på daglig basis – er der fare for, at der opstår et decideret misbrug. Og så er man at betragte som alkoholiker.

Hvordana afvænnes en alkoholiker?

I Danmark er en alkoholiker defineret som en person, som har udviklet et overforbrug af en størrelse, hvor der kræves professionel behandling, hvis vedkommende skal afvænnes. Et massivt og langvarigt forbrug af alkohol fører nemlig til såvel øget tolerans over for stoffet som til en tilvænning, som medfører svære abstinenser ved indtagets ophør.

Dette betyder, at man som alkoholiker ikke bare kan holde op med at indtage alkohol fra den ene dag til den anden. Så vil man nemlig opleve hvad der svarer til hård sygdom, ofte ledsaget af delirium, som er en meget ubehagelig tilstand. Alkohol abstinenser er så alvorlige, at der faktisk kræves sundheds faglig supervision, hvis det ikke skal få fatale følger. Derfor vil mange inkarnerede alkoholikere have brug for såkaldt ”afrusning”, når de står for at skulle i afvænnende behandling.

Hvori består alkoholafvænning?

Hvis en behandling for alkoholisme skal være effektiv, skal den indledende afrusning følges op af et behandlings forløb, som bygger på intensiv terapi. Hos Behandlingscenter Søby Park tilbydes alkoholbehandling baseret på Minnesota kuren. Med Minnesota kuren inddrages hele den misbrugsramtes livsverden i forløbet, og målet er at skabe en erkendelse af egen magtesløshed over for alkoholen.

Mennesker, som har gennemgået Minnesota kuren, kan berette om en øget selvbevidsthed og en forbedret evne til at sige fra over for alkohol, samtidig med, at det er blevet dem muligt at bygge en tilværelse uden afhængighed og misbrug.

Du kan læse mere om afvænning på behandlingscentersoebypark.dk

More articles