Få den rette hjælp til dine boligdrømme hos en boligadvokat

14 October 2019 Astrid Pedersen
Få den rette hjælp til dine boligdrømme hos en boligadvokat

Står ny bolig øverst på din ønskeliste – enten på grund af familie forøgelse, eller fordi de eksisterende medlemmer er vokset ud af det lille hjem? Så er du sikkert allerede godt i gang med at gennemtrawle diverse boligsider og ejendomsmægleres hjemmesider for at finde den helt rigtige bolig, i hvilken I kan tilbringe de næste mange år.

Men du skal tage dig i agt. Det danske boligmarked er en jungle, hvis underskov er oversået med faldgruber. Og havner du i én af dem, fordi du ikke har set dig godt nok for, vil du kunne risikere konsekvenser for familiens økonomi som rækker langt ud i fremtiden.

Få hjælp og rådgivning fra en boligadvokat før du køber

Uanset om I kigger på hus eller på lejlighed, eller om I ønsker jer en ejer eller en andels bolig, er det en god idé at få professionel hjælp til handelen. Det er nemlig langt fra sikkert, at ejendomsmægleren vil oplyse jer om alle aktuelle sagforhold, som hidrører fra boligen eller fra handelen som sådan. Og da slet ikke, hvis disse ville kunne risikere at påvirke jeres beslutning om købet af boligen.

Det påhviler dig som køber at sætte dig ind i disse sagforhold – det vil sige, gennemlæse al nødvendig og relevant dokumentation førend du sætter din endelige underskrift på slutsedlen. Det kan for eksempel dreje sig om statutter, servitutter eller lokal planer for det område, i hvilket dit nye hus er beliggende, eller referater af general forsamlinger samt husorden, regnskaber og budgetter for ejer eller andels foreningen til hvilket din drømmelejlighed hører.

Det er ikke sikkert, du selv har tiden eller muligheden for at foretage denne gennemlæsning – og det er her, din boligadvokat kan hjælpe. En dygtig boligadvokat vil på baggrund af denne dokumentation rådgive dig angående køb af hus eller lejlighed, så du foretager dit valg på et informeret grundlag. Læs mere på http://www.freinsilber.dk/koeb-salg-fast-ejendom/ 

More articles