Få bragt din kloak up to date

08 April 2022 Lotte Hindsberg

editorial

Selvom vores kloaksystem kun er 150 år gammelt, er det allerede forældet. Det skal til sammenligning siges at romernes der er over 2000 år gammelt stadig fungere og bruges. Årsagen til at vores kloaksystem i dag er forældet er at vores vejr har ændret sig.

Hvor der før var få gange ,hvor vi fik skybrud eller snestorm, som udfordrede vores kloaksystem sker det oftere og oftere i dag. Hvad det ikke er bygget til. Det betyder i praksis, at landets kloakmestre er igang med at udbygge og bringe kloaksystemet up to date. Du kan læse mere her https://www.slagelsekloakservice.dk/kalundborg-miljo–og-kloakservice.

kloakservice kalundborg

Hvad kan du gøre?

Selvom du ikke selv må ordne din kloak, er der stadig en del du kan gøre, for at mindske risikoen for at et skybrud ender i din kælder frem for i kloakken. Du kan få din kloakmester til at foretage en TV-inspektion og hvis den er stoppet, kan han foretage en slamslugning, så der igen er hul igennem.

For at undgå at de voldsomme vandmasser ender i din kælder eller loft for den sags skyld, er det en god ide at sikre at dine tagrender og nedfaldsrør er tomme, for gamle blade og slam. Du kan også fjerne blade omkring kloakken.

Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at sørge for, at den del af kloakken der ligger på din matrikel, fungerer optimalt. At vores kloak fungerer er med til at højne vores almene sundhedstilstand, især fordi at rotter lever i vores kloakker eller hvis der ikke er en kloak i det affald der bliver smidt på møddingen, som i dag så populært hedder kompostbunken. 

At holde rotter væk er vigtigt, da de spreder sygsomme fra andre dyr til mennesker og fra mennesker til mennesker. Tidligere har rotten været skyld i mange dødsfald og pandemier i Europa.

More articles