Behandling af afhængighed på misbrugscenter

16 May 2019 Astrid Pedersen

editorial

Misbrug kan antage mange former. I vores moderne samfund kan afhængigheden have objekter så som alkohol, receptpligtig medicin, hårde stoffer eller sågar sex eller spil. Et misbrug er dog et misbrug – og er en person havnet i afhængighedens kløer, er det vigtigt at tage hånd om problemet, førend det er for sent.

Hvordan hjælper jeg en misbrugsramt?

Hvis du har mistanke om, at en person tæt på dig er ved at udvikle – eller måske allerede er fanget i – et misbrug af for eksempel alkohol, piller eller andre stoffer, er det din medmenneskelige og moralske pligt at skride til handling. Der er alt for megen berøringsangst over for afhængigheds relaterede misbrug i dagens Danmark, og emnet er fortsat belagt med så stort et tabu, at de færreste mennesker tør gribe ind overfor misbrug hos selv de allernærmeste. Man vil jo helst ikke blande sig i andres liv.

Men hvis du ikke tager dit ansvar alvorligt, kan det få fatale konsekvenser. Et misbrug forsvinder ikke af sig selv, men vil blot eskalere, indtil det har borttæret hele den misbrugsramtes livsverden, sjæl og krop. Dette betyder dog ikke, at du skal fare frem med en alt for direkte konfrontation. Dette vil ofte have den direkte modsatte effekt, end du havde intenderet. En misbruger vil typisk reagere med vrede, og du risikerer at blive skubbet væk. I stedet bør du rådføre dig med et misbrugscenter, hvor medarbejderne har mange års erfaring med behandling af misbrug.

Hos Behandlingscenter Stien finder du, foruden en fast stab af veluddannet sundhedspersonale med speciale inden for misbrugsbehandling, dygtige misbrugskonsulenter, som selv har en fortid med misbrug. Her vil du kunne få vejledning til, hvorledes du bedst griber konfrontationen an, og dernæst hjælpe med at tilrettelægge et effektivt behandlingsforløb.

Du kan læse mere om behandling af afhængighed på behandlingscenter-stien.dk

More articles